STEAM

Kuriame Lietuvos ateitį

Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas

Misija

Mokykla-darželis vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, orientuodamasi į kiekvieno vaiko individualumo, kūrybiškumo, sumanumo, pilietiškumo ir mokėjimo mokytis visą gyvenimą ugdymą, ruošiant gyvenimo sėkmei ir iššūkiams.
Ilgakiemio mokykla – darželis

  

 

STEAM veikla "Photon" mokosi emocijų

1 IU grupės vaikai vardino, kokias žino emocijas, tuomet rodomos kortelės su emocijomis/išraiškomis ir vaikai vardina jas. Vėliau vaikai parodo tas emocijas veiduose. Paklausėme vaikų, ar robotai gali reikšti emocijas? "Photon" gali reikšti emocijas garsais. Vaikas rodo paveikslėlį - emociją, robotas nuvažiuoja prie tos emocijos ir išreiškia garsu.

IU mokytojos J. Verbylienė, E. Andriušytė

2022 m. rugsėjis