Slieko projektas

Ilgakiemio mokyklos-darželio bendruomenė laimėjo tarptautinį ERASMUS + projektą labai intriguojančiu pavadinimu: "Slieko projektas. Viena žemė, vienas pasaulis. Tvarumo ugdymo pokyčiai ikimokykliniame amžiuje".

Sveikatiada


Ilgakiemio mokyklos-darželis prisijungia prie Sveikatiados projekto.

Misija

Mokykla-darželis vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, orientuodamasi į kiekvieno vaiko individualumo, kūrybiškumo, sumanumo, pilietiškumo ir mokėjimo mokytis visą gyvenimą ugdymą, ruošiant gyvenimo sėkmei ir iššūkiams.
Ilgakiemio mokykla – darželis

  

 

Priėmimas į mokyklą

Mes siūlome išskirtinį dėmesį kiekvienam ir saugumą.

MŪSŲ ISTAIGOJE: 

 • Kiekvienam mokiniui skiriama pakankamai daug dėmesio. Stengiamasi sudaryti tokias mokymosi sąlygas, kad galėtų atsiskleisti net ir giliai glūdintys vaikų sugebėjimai.
 • Nedidelis mokinių skaičius leidžia mokytojui betarpiškai bendrauti su Jumis ir Jūsų vaiku.
 • Mokiniai aktyviai dalyvauja įvairiuose konkursuose, akcijose, olimpiadose ir kt renginiuose.
 • Glaudus bendradarbiavimas. Geri rezultatai - visos mokyklos - darželio bendras reikalas.
 • Pastovus, vienas kitą palaikantis kvalifikuotas mokytojų kolektyvas.
 • Švari, saugi, rami aplinka. 

Mokinių priėmimas

vykdomas vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2013 m. gruodžio 19 d.  Nr. TS-493

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.503957

Reikalingi dokumentai: 

 • prašymas;
 • gimimo liudijimo kopija arba originalas;
 • gyvenamą vietą patvirtinantis dokumentas;
 • gali būti pateikti kiti dokumentai, patvirtinantys pirmumo teisę.

Ugdytinių priėmimas.

Į mokyklos - darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes vaikai priimami  Kauno rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka:

Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo2016 m. rugsėjo 29 d. Nr. TS-303

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bc5158208a1611e6b969d7ae07280e89

Reikalingi dokumentai:

 • prašymas;
 • gimimo liudijimo kopija arba originalas;
 • gyvenamą vietą patvirtinantis dokumentas;
 • gali būti pateikti kiti dokumentai, patvirtinantys pirmumo teisę.