STEAM

Kuriame Lietuvos ateitį

Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas

Misija

Mokykla-darželis vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, orientuodamasi į kiekvieno vaiko individualumo, kūrybiškumo, sumanumo, pilietiškumo ir mokėjimo mokytis visą gyvenimą ugdymą, ruošiant gyvenimo sėkmei ir iššūkiams.
Ilgakiemio mokykla – darželis

  

 

Priėmimas į mokyklą

Mes siūlome išskirtinį dėmesį kiekvienam ir saugumą.

MŪSŲ ISTAIGOJE: 

 • Kiekvienam mokiniui skiriama pakankamai daug dėmesio. Stengiamasi sudaryti tokias mokymosi sąlygas, kad galėtų atsiskleisti net ir giliai glūdintys vaikų sugebėjimai.
 • Nedidelis mokinių skaičius leidžia mokytojui betarpiškai bendrauti su Jumis ir Jūsų vaiku.
 • Mokiniai aktyviai dalyvauja įvairiuose konkursuose, akcijose, olimpiadose ir kt. renginiuose.
 • Glaudus bendradarbiavimas. Geri rezultatai - visos mokyklos-darželio bendras reikalas.
 • Pastovus, vienas kitą palaikantis kvalifikuotas mokytojų kolektyvas.
 • Švari, saugi, rami aplinka. 

MOKINIŲ PRIĖMIMAS

Pradinis ugdymas

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS - 2020 m. sausio 23 d.

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PAKEITIMŲ - 2020 m. gegužės 28 d.

Reikalingi dokumentai: 

 • prašymas;
 • gimimo liudijimo kopija arba originalas;
 • gyvenamą vietą patvirtinantis dokumentas;
 • gali būti pateikti kiti dokumentai, patvirtinantys pirmumo teisę.

IUG ir PUG ugdymas

CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS - 2018 m. rugsėjo 27 d.   

Priimamų vaikų sąrašai skelbiami Kauno rajono savivaldybės tinklapyje:

https://darzeliai.krs.lt/pri%C4%97mimas/priimamu_vaiku_sarasai/

Reikalingi dokumentai:

 • prašymas;
 • gimimo liudijimo kopija arba originalas;
 • gyvenamą vietą patvirtinantis dokumentas;
 • gali būti pateikti kiti dokumentai, patvirtinantys pirmumo teisę.