Slieko projektas

Ilgakiemio mokyklos-darželio bendruomenė laimėjo tarptautinį ERASMUS + projektą labai intriguojančiu pavadinimu: "Slieko projektas. Viena žemė, vienas pasaulis. Tvarumo ugdymo pokyčiai ikimokykliniame amžiuje".

Sveikatiada


Ilgakiemio mokyklos-darželis prisijungia prie Sveikatiados projekto.

Misija

Mokykla-darželis vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, orientuodamasi į kiekvieno vaiko individualumo, kūrybiškumo, sumanumo, pilietiškumo ir mokėjimo mokytis visą gyvenimą ugdymą, ruošiant gyvenimo sėkmei ir iššūkiams.
Ilgakiemio mokykla – darželis

  

 

Tėvams

Priėmimas į mokyklą

Mes siūlome išskirtinį dėmesį kiekvienam ir saugumą.

MŪSŲ ISTAIGOJE: 

  • Kiekvienam mokiniui skiriama pakankamai daug dėmesio. Stengiamasi sudaryti tokias mokymosi sąlygas, kad galėtų atsiskleisti net ir giliai glūdintys vaikų sugebėjimai.
  • Nedidelis mokinių skaičius leidžia mokytojui betarpiškai bendrauti su Jumis ir Jūsų vaiku.
  • Mokiniai aktyviai dalyvauja įvairiuose konkursuose, akcijose, olimpiadose ir kt renginiuose.
  • Glaudus bendradarbiavimas. Geri rezultatai - visos mokyklos - darželio bendras reikalas.
  • Pastovus, vienas kitą palaikantis kvalifikuotas mokytojų kolektyvas.
  • Švari, saugi, rami aplinka. 
Read more: Priėmimas į mokyklą