STEAM

Kuriame Lietuvos ateitį

Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas

Misija

Mokykla-darželis vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, orientuodamasi į kiekvieno vaiko individualumo, kūrybiškumo, sumanumo, pilietiškumo ir mokėjimo mokytis visą gyvenimą ugdymą, ruošiant gyvenimo sėkmei ir iššūkiams.
Ilgakiemio mokykla – darželis

  

 

Tėvų dienos viktorina

Ar žinote kiek Lietuvoje yra piliakalnių? Šimtas? Trys šimtai? Nevarginsiu jūsų spėliojimais –Lietuvoje yra 856 kalvos, ant kurių stovėjo mūsų protėvių pilys! Į šį, atrodo, paprastą klausimą teisingai negalėjo atsakyti nei vaikai, nei tėvai, kurie atvyko į Ilgakiemio mokyklos-darželio atvirų durų dieną ir dalyvavo koncerte-viktorinoje „Mano vardas Lietuva“, vykusios  kovo 10 dieną, Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo dienos išvakarėse. 

Kai kurie politologai sielojasi, kad Lietuva prarado džiaugsmą dėl Nepriklausomybės, kad švietimo sistema neugdo patriotų... Bandant atsakyti į šmaikščius ir įdomius viktorinos klausimus apie Lietuvą, kuriuos keitė vaikų sakomi lietuvių autorių eilėraščiai, dainos ir šokiai, supranti, kad čia dirbantiems ugdytojams svarbu, kokia Lietuva bus rytoj. Šventės metu stebėdama vaikus, kurie smagiai vykdė užduotis, tėvus, kurie aistringai atsakinėjo į klausimus  ir mokytojus, kurie padėjo įveikti visas užduotis, buvo akivaizdu, kad šventė suorganizuota ne dėl “varnelės” ugdymo ataskaitose. Mačiau žmones mylinčius Lietuvą ir besistengiančius šia meile pasidalinti, kad mūsų vaikai pažindami savo šalį, ją pamiltų ir nuoširdžiai užtrauktų - „Aš tikrai myliu Lietuvą. Ar mylit ją jūs?“

1 kl. mok. Elzės mama Diana Adomaitienė

2017-03-10