STEAM

Kuriame Lietuvos ateitį

Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas

Misija

Mokykla-darželis vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, orientuodamasi į kiekvieno vaiko individualumo, kūrybiškumo, sumanumo, pilietiškumo ir mokėjimo mokytis visą gyvenimą ugdymą, ruošiant gyvenimo sėkmei ir iššūkiams.
Ilgakiemio mokykla – darželis

  

 

Bendruomenė

Pedagogai:

Eil. nr. Vardas, Pavardė Kvalifikacinė kategorija  Pareigos 
1. Aušra Gužauskienė III vadybinė, vyr. mokytoja direktorė
2. Rasa Gelažauskienė mokytoja metodininkė

direktorės pavaduotoja,

pradinis ugdymas,

3 klasės mokytoja

3. Ugnė Mockuvienė   direktorės pavaduotoja, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
4. Reda Surdokienė mokytoja metodininkė 4 klasės mokytoja
5. Rima Budreckienė vyr. mokytoja  2 klasės mokytoja
6. Asta Klimienė mokytoja 1 klasės mokytoja
7. Vilma Paukštytė vyr. mokytoja dorinio ugdymo mokytoja
8. Jūratė Balsienė vyr. mokytoja muzikos mokytoja, meno vadovė
9. Reda Markauskienė  mokytoja metodininkė anglų kalbos mokytoja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
10. Skaistė Batutytė mokytoja ikimokyklinio ugdymo mokytoja 
11. Asta Sinkevičienė mokytoja metodininkė priešmokyklinio ugdymo mokytoja
12. Dalia Jankauskienė  vyr. mokytoja ikimokyklinio ugdymo mokytoja
13. Agnė Lukoševičienė  mokytoja ikimokyklinio ugdymo mokytoja
14. Evelina Andriušytė mokytoja ikimokyklinio ugdymo mokytoja
15. Jelena Verbylienė  mokytoja ikimokyklinio ugdymo mokytoja
16. Jolanta Linartaitė  vyr. mokytoja ikimokyklinio ugdymo mokytoja
17. Dovilė Kubiliūtė  mokytoja ikimokyklinio ugdymo mokytoja
18. Kristina Gižienė mokytoja ikimokyklinio ugdymo mokytoja
19. Asta Ajauskienė metodininkė logopedė
 20.  Ieva Grabliauskienė   logopedė ir specialioji pedagogė
21.  Ingrida Bultienė   psichologė
22.  Vilma Baranauskienė   mokytojo padėjėja