Slieko projektas

Ilgakiemio mokyklos-darželio bendruomenė laimėjo tarptautinį ERASMUS + projektą labai intriguojančiu pavadinimu: "Slieko projektas. Viena žemė, vienas pasaulis. Tvarumo ugdymo pokyčiai ikimokykliniame amžiuje".

Sveikatiada


Ilgakiemio mokyklos-darželis prisijungia prie Sveikatiados projekto.

Misija

Mokykla-darželis vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, orientuodamasi į kiekvieno vaiko individualumo, kūrybiškumo, sumanumo, pilietiškumo ir mokėjimo mokytis visą gyvenimą ugdymą, ruošiant gyvenimo sėkmei ir iššūkiams.
Ilgakiemio mokykla – darželis

Bendruomenė

Pedagogai:

Eil. nr. Vardas, Pavardė Dalykas Kategorija   Išsilavinimas Pareigos 
1 Aušra Gužauskienė Pradinis ugdymas III vadybinė, vyr. mokytoja  Aukštasis ŠPI
B Nr.004222
1992.07.02
Direktorė
2 Rasa Gelažauskienė Pradinis ugdymas mokytoja metodininkė Aukštasis ŠU
Nr.0002439
2000.06.30
Direktorės pavaduotoja, 4 klasės mokytoja
3 Reda Markauskienė Anglų kalba mokytoja metodininkė  Aukštasis VPI
AA Nr. 001375
1995-06-08
Anglų kalbos mokytoja
4 Rima Budreckienė Pradinis ugdymas vyr. mokytoja  Aukštasis LEU
BP Nr. 029557
2015-06-22
3 klasės mokytoja
5 Reda Surdokienė Pradinis ugdymas mokytoja metodininkė  Aukštasis ŠPI
YB0-1 128264
1989.07.01
1-2 klasės mokytoja
6 Vilma Paukštytė Dorinis ugdymas (tikyba) vyr. mokytoja Aukštesnysis Marijampolės Katechetų mokykla
Nr.00198 1994m.
Tikybos mokytoja
7 Asta Ajauskienė Logopedė  metodininkė  Aukštasis ŠU  Logopedė
8 Jūratė Balsienė Muzikos mokytoja vyr. mokytoja Aukštesnysis
V.Kapsuko Kultūros m-kla
ŽT Nr.189319, 1984.06.28
Muzikos mokytoja, meno vadovė
9 Asta Sinkevičienė Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas  auklėtoja metodininkė Kapsuko O. Sukackienės pedagoginė mokykla
1988-06-25 3T Nr. 273739
Klaipėdos universitetas
2005-06-22, B Nr. 004329
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
10 Marija Pučkienė Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas vyr. auklėtoja  Aukštasis, Marijampolės kolegija Nr.MK000584, 2005-06-05  Priešmokyklinio ugdymo auklėtoja 
11 Nijolė Kalasauskienė  Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas auklėtoja metodininkė Kapsuko O. Sukackienės pedagoginė mokykla, 1979-02-24, Nr. 210246; VDU, 2008-06-27, BD Nr.000334 Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
12 Dalia Jankauskienė  Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas  vyr. auklėtoja  Marijampolės aukštesnioji pedagoginė mokykla, 1992-12-19, B Nr. 016283, Klaipėdos universitetas, 2005-11-03, B Nr. 004756,  Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
13 Virginija Zorskienė  Ikimokyklinis ugdymas  auklėtoja  Aukštasis ŠPI Nr.327104 1976-06-24 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
14 Jolanta Linartaitė  socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija  auklėtoja  LSU ,2014-06-26, EB Nr.000150  Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
15  Vilma Vaičiukynienė       mokytojo padėjėja