Slieko projektas

Ilgakiemio mokyklos-darželio bendruomenė laimėjo tarptautinį ERASMUS + projektą labai intriguojančiu pavadinimu: "Slieko projektas. Viena žemė, vienas pasaulis. Tvarumo ugdymo pokyčiai ikimokykliniame amžiuje".

Sveikatiada


Ilgakiemio mokyklos-darželis prisijungia prie Sveikatiados projekto.

Misija

Mokykla-darželis vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, orientuodamasi į kiekvieno vaiko individualumo, kūrybiškumo, sumanumo, pilietiškumo ir mokėjimo mokytis visą gyvenimą ugdymą, ruošiant gyvenimo sėkmei ir iššūkiams.
Ilgakiemio mokykla – darželis

  

 

Bendruomenė

Pedagogai:

Eil. nr. Vardas, Pavardė Dalykas Kategorija   Išsilavinimas Pareigos 
1 Aušra Gužauskienė Pradinis ugdymas III vadybinė, vyr. mokytoja  Aukštasis ŠPI
B Nr.004222
1992.07.02
Direktorė
2 Rasa Gelažauskienė Pradinis ugdymas mokytoja metodininkė Aukštasis ŠU
Nr.0002439
2000.06.30

Direktorės pavaduotoja,

pradinis igdymas,

1 klasės mokytoja

3. Ingrida Biriukienė Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas  vyr. mokytoja

 Aukštasis VDU

SP Nr.000499

2018.06.18

SAKM-0006

2020.01.24

Direktorės pavaduotoja, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
4. Reda Markauskienė Anglų kalba mokytoja metodininkė  Aukštasis VPI
AA Nr. 001375
1995-06-08
Anglų kalbos mokytoja
5. Rima Budreckienė Pradinis ugdymas vyr. mokytoja  Aukštasis LEU
BP Nr. 029557
2015-06-22
4 klasės mokytoja
6. Reda Surdokienė Pradinis ugdymas mokytoja metodininkė  Aukštasis ŠPI
YB0-1 128264
1989.07.01
2-3 klasės mokytoja
7. Vilma Paukštytė Dorinis ugdymas (tikyba) vyr. mokytoja Aukštesnysis Marijampolės Katechetų mokykla
Nr.00198 1994m.
Tikybos mokytoja
8. Asta Ajauskienė Logopedė  metodininkė  Aukštasis ŠU  Logopedė
9. Jūratė Balsienė Muzikos mokytoja vyr. mokytoja Aukštesnysis
V.Kapsuko Kultūros m-kla
ŽT Nr.189319, 1984.06.28
Muzikos mokytoja, meno vadovė
10. Asta Sinkevičienė Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas  mokytoja metodininkė Kapsuko O. Sukackienės pedagoginė mokykla
1988-06-25 3T Nr. 273739
Klaipėdos universitetas
2005-06-22, B Nr. 004329
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
11. Marija Pučkienė Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas vyr. mokytoja  Aukštasis, Marijampolės kolegija Nr.MK000584, 2005-06-05  Priešmokyklinio ugdymo auklėtoja 
12. Nijolė Kalasauskienė  Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas mokytoja metodininkė Kapsuko O. Sukackienės pedagoginė mokykla, 1979-02-24, Nr. 210246; VDU, 2008-06-27, BD Nr.000334 Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
13. Dalia Jankauskienė  Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas  vyr. mokytoja  Marijampolės aukštesnioji pedagoginė mokykla, 1992-12-19, B Nr. 016283, Klaipėdos universitetas, 2005-11-03, B Nr. 004756,  Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
14. Virginija Zorskienė  Ikimokyklinis ugdymas  mokytoja  Aukštasis ŠPI Nr.327104 1976-06-24 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
15. Jolanta Linartaitė  socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija  mokytoja  LSU ,2014-06-26, EB Nr.000150  Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
16.  Vilma Baranauskienė       mokytojo padėjėja