STEAM

Kuriame Lietuvos ateitį

Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas

Misija

Mokykla-darželis vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, orientuodamasi į kiekvieno vaiko individualumo, kūrybiškumo, sumanumo, pilietiškumo ir mokėjimo mokytis visą gyvenimą ugdymą, ruošiant gyvenimo sėkmei ir iššūkiams.
Ilgakiemio mokykla – darželis

  

 

Finansinės programos ir ataskaitos

Finansinės programos

Finansinės būklės ataskaitos (pdf bylos)

Pinigų srautų ir grynojo turto ataskaitos (pdf bylos)

Veiklos rezultatu ataskaitos (pdf bylos)