STEAM

Kuriame Lietuvos ateitį

Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas

Misija

Mokykla-darželis vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, orientuodamasi į kiekvieno vaiko individualumo, kūrybiškumo, sumanumo, pilietiškumo ir mokėjimo mokytis visą gyvenimą ugdymą, ruošiant gyvenimo sėkmei ir iššūkiams.
Ilgakiemio mokykla – darželis

  

 

Projektai

Vykdomi projektai:

Gera kalba - pusė darbo

TIKSLAI:

 • Atkreipti dėmesį į kalbą, skatinti domėtis ja, įsiklausyti, analizuoti kalbos reiškinius, suvalkiečių tarmę.
 • Ugdyti pilietiškumo ir patriotizmo jausmą.
 • Prisiminti istorinius įvykius, skatinti mokinius domėtis Lietuvos istorija.
 • Ugdyti kūrybiškumą ir fantaziją, sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai, atrasti naujus talentus.

Būkime kartu

TIKSLAI:

 • Ugdyti bendruomenės bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
 • Skatinti tėvus domėtis ugdomuoju procesu, pradinio ugdymo problemomis ir naujovėmis.
 • Įtraukti tėvus, bendruomenę, socialinius partnerius į projektų veiklą. 

Močiutės skrynia

TIKSLAI:

 • Padėti vaikui stiprinti dvasinį ryšį su jo artimaisiais: seneliais, tėvais, broliais, seserimis;
 • Puoselėti tautos tradicijas, kurios kūrėsi per 1000 metų istorinį laikotarpį;
 • Ugdyti vertybines nuostatas per patyrimą, išgyvenimą, veiklą. 

Puoškime tėviškėlę

TIKSLAI:

 • Ugdyti pilietiškumą.
 • Ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo, darbo komandoje įgūdžius. Išmokti vertinti pasiektus rezultatus.
 • Supažindinti su apželdintojo, aplinkos dizainerio, sodininko profesijomis.