Slieko projektas

Ilgakiemio mokyklos-darželio bendruomenė laimėjo tarptautinį ERASMUS + projektą labai intriguojančiu pavadinimu: "Slieko projektas. Viena žemė, vienas pasaulis. Tvarumo ugdymo pokyčiai ikimokykliniame amžiuje".

Sveikatiada


Ilgakiemio mokyklos-darželis prisijungia prie Sveikatiados projekto.

Misija

Mokykla-darželis vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, orientuodamasi į kiekvieno vaiko individualumo, kūrybiškumo, sumanumo, pilietiškumo ir mokėjimo mokytis visą gyvenimą ugdymą, ruošiant gyvenimo sėkmei ir iššūkiams.
Ilgakiemio mokykla – darželis

  

 

Edukacinė pamoka "Kelionė po Lietuvą"

Gegužės 27 dieną pradinių klasių mokiniai, lydimi edukatorės Mildos, leidosi į eduakcinę kelionę po Lietuvą. Tai buvo nepaprasta kelionė. Jos metu mokiniai pabuvojo įvairiuose Lietuvos kampeliuose nuo Baltijos jūros iki Gedimino pilies. Aplankė Anykščius, Trakus, Pakruojį, grožėjosi Lietuvos vaizdais, stebėjo filmuotą medžiagą. 

Kelionės metu reikėjo būti itin dėmesingiems, nes laukė praktinė užduotis - viktorinos klausimai. Susitikimo pabaigoje mokiniai rado svarbiausią žinią - knyga yra žinių šaltinis. Atsisveikinę su edukatore mokiniai dar ilgai sprendė šią mintį, dalinosi įspūdžiais, džiaugėsi savo darbeliais. 

Pradinių klasių mokytojos Reda Surdokienė ir Rima Budreckienė

2021 gegužė