Slieko projektas

Ilgakiemio mokyklos-darželio bendruomenė laimėjo tarptautinį ERASMUS + projektą labai intriguojančiu pavadinimu: "Slieko projektas. Viena žemė, vienas pasaulis. Tvarumo ugdymo pokyčiai ikimokykliniame amžiuje".

Sveikatiada


Ilgakiemio mokyklos-darželis prisijungia prie Sveikatiados projekto.

Misija

Mokykla-darželis vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, orientuodamasi į kiekvieno vaiko individualumo, kūrybiškumo, sumanumo, pilietiškumo ir mokėjimo mokytis visą gyvenimą ugdymą, ruošiant gyvenimo sėkmei ir iššūkiams.
Ilgakiemio mokykla – darželis

  

 

Projektas "Socialinių - emocinių įgūdžių ugdymas su Kimochis programa"

Mūsų įstaigos darželyje š.m. balandžio - birželio laikotarpiu vykdomas projektas "Socialinių - emocinių įgūdžių ugdymas su Kimochis programa" (vykdoma pagal finansuojamą Kauno r. 2021 m. Vaikų ir jaunimo socializacijos programą). 

Lankstinuke numatytas veiklų planas.

Balandžio mėnesį vyko parodomoji edukacinė veikla vaikams ir mokytojams "Mokomės bendrauti su Kimochis personažais" (lektorė Vilniaus lopšelio-darželio "Prasminga vaikystė" direktorė Gintarė Visockė-Vadlugė), kurioje vaikai susipažino su personažais ir jų charakteriais.

Gegužės mėnesį organizuota paskaita ugdytinių tėvams (globėjams) (lektorė Vilniaus lopšelio-darželio "Prasminga vaikystė" direktorė Gintarė Visockė-Vadlugė), mokytojoms "Kuriam ryšį tarp namų ir darželio su Kimochis programa", jiems buvo pristatytas SEU programos turinys ir nauda vaikų emocijų išraiškai. Po paskaitos tėvai su vaikais namuose atliko pirmąjį namų darbą "Emociuko šeimos nuotrauka".

Pasidžiaukime kūrybiškomis Emociuko nuotraukomis. 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Ingrida Biriukienė

2021 gegužė

Birželio 1-oji  - tarptautinė vaikų gynimo diena - džiugiai paminėta pučiant didelius muilo burbulus. Tai vaikams suteikė daug teigiamų emocijų.  

 Birželio mėnesį vyko parodomoji vaikų veikla "Draugiškieji Kimochis personažai moko bendrauti" (Vaikai - vaikams). Priešmokyklinės grupės mokytoja Asta Sinkevičienė ir vaikai kartu su Kimochis personažais mokė mažuosius pažinti savo jausmus, įgyti pasitikėjimo savimi ir išmokti spręsti keblias socialines - emocines situacijas. Pokalbiai apie jausmus vaikams padėjo visapusiškai ugdytis socialinius ir emocinius įgūdžius, kurie yra tokie svarbūs augant kiekvienam kaip asmenybei bei stiprinant savo charakterio bruožus.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Ingrida Biriukienė

2021 birželis