Slieko projektas

Ilgakiemio mokyklos-darželio bendruomenė laimėjo tarptautinį ERASMUS + projektą labai intriguojančiu pavadinimu: "Slieko projektas. Viena žemė, vienas pasaulis. Tvarumo ugdymo pokyčiai ikimokykliniame amžiuje".

Sveikatiada


Ilgakiemio mokyklos-darželis prisijungia prie Sveikatiados projekto.

Misija

Mokykla-darželis vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, orientuodamasi į kiekvieno vaiko individualumo, kūrybiškumo, sumanumo, pilietiškumo ir mokėjimo mokytis visą gyvenimą ugdymą, ruošiant gyvenimo sėkmei ir iššūkiams.
Ilgakiemio mokykla – darželis

  

 

1,2% GPM paramos lėšos

Dėkojame visiems tėveliams ir darbuotojams už pagalbą kuriant saugesnę ir jaukesnę Ilgakiemio mokyklos-darželio aplinką.

Norėdami mokyklai-darželiui skirti 1,2% pajamų mokesčio paramą, galite tai padaryti elektroniniu būdu per Mokesčių inspekcijos duomenų bazę http://deklaravimas.vmi.lt/.

Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 300586491

Paramos gavėjo pavadinimas: Kauno r. Ilgakiemio mokykla-darželis

Buveinės adresas: Pajiesio g. 3, Ilgakiemis, Kauno r.

Deklaracijos pildymo forma FR0512v.3.

Deklaracijų pateikimo terminas į VMI iki 2021-05-01

 

Mokyklos-darželio administracija