Slieko projektas

Ilgakiemio mokyklos-darželio bendruomenė laimėjo tarptautinį ERASMUS + projektą labai intriguojančiu pavadinimu: "Slieko projektas. Viena žemė, vienas pasaulis. Tvarumo ugdymo pokyčiai ikimokykliniame amžiuje".

Sveikatiada


Ilgakiemio mokyklos-darželis prisijungia prie Sveikatiados projekto.

Misija

Mokykla-darželis vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, orientuodamasi į kiekvieno vaiko individualumo, kūrybiškumo, sumanumo, pilietiškumo ir mokėjimo mokytis visą gyvenimą ugdymą, ruošiant gyvenimo sėkmei ir iššūkiams.
Ilgakiemio mokykla – darželis

  

 

Vaikų Velykėlės

Pavasarį mus visus džiugina bundanti gamta, grįžtančių paukščių čiulbėjimas, pirmųjų žiedų skleidimasis. Labiausiai džiaugiamės gražiausia pavasario švente - šv. Velykomis, o smagiausia margučių dažymas, jų ridenimas ir kitos linksmybės. Tradiciškai savaitę po Velykų minime dar vieną progą - Atvelykį, kitaip vadinamą Vaikų Velykėlėmis.

Šį penktadienį Vaikų Velykėlių šventę organizavo ikimokyklinio ugdymo mokytojos Jelena Verbylienė ir Virginija Zorskienė, pakviesdamos vaikus į linksmą šventinį rytmetėlį. Vaikučiai žaidė įvairius žaidimus, šoko ratelius, rideno margučius ir puošė velykinį medį. 

Vaikų Velykėlės mažiesiems labai patiko. 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Ingrida Biriukienė

2021-04-09