STEAM

Kuriame Lietuvos ateitį

Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas

Misija

Mokykla-darželis vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, orientuodamasi į kiekvieno vaiko individualumo, kūrybiškumo, sumanumo, pilietiškumo ir mokėjimo mokytis visą gyvenimą ugdymą, ruošiant gyvenimo sėkmei ir iššūkiams.
Ilgakiemio mokykla – darželis

  

 

Mažųjų žaidynės - penktoji pamoka

5-oji pamoka - pilna juoko, spalvų ir gerų emocijų pamoka, kurioje vaikai turėjo labai daug veiklos ne tik sportuojant su balionais, bet ir patys dalyvavo pasiruošimo procese (skaičiavo grupės draugus, balionus, juos pūtė ir bandė rišti). 

Šios pamokos metu pratimai buvo neįprasti, nauji, todėl vaikams suteikė daug gerų emocijų. O baigus sportuoti, balionai teikė džiaugsmą visą likusią dieną ne tik grupėje, bet ir lauke.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jolanta Linartaitė

2021 balandis