STEAM

Kuriame Lietuvos ateitį

Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas

Misija

Mokykla-darželis vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, orientuodamasi į kiekvieno vaiko individualumo, kūrybiškumo, sumanumo, pilietiškumo ir mokėjimo mokytis visą gyvenimą ugdymą, ruošiant gyvenimo sėkmei ir iššūkiams.
Ilgakiemio mokykla – darželis

  

 

Mažųjų žaidynės - šeštoji pamoka

6-oji pamokėlė įtraukė ne tik sportuoti, bet ir kūrybiškai pasiruošti priemones. Visos grupės į šią pamokėlę pažiūrėjo labai kūrybingai: vieni rulonėlius nudažė reikiamomis spalvomis, kiti priklijavo reikiamos spalvos gėlytes, dar kiti vietoje rulonėlių naudojo spalvotą konstruktorių. O vietoj guminės virvelės naudojome spalvotas lazdas, storą siūlą. 

Šios pamokėlės metu vaikams teko kartu bendradarbiauti, todėl kai kurias užduotis sekėsi poroje atlikti sunkiau, tačiau vaikai aktyviai, linksmai ir susikaupę stengėsi atkartoti visus pratimus. 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jolanta Linartaitė

2021 gegužė