Slieko projektas

Ilgakiemio mokyklos-darželio bendruomenė laimėjo tarptautinį ERASMUS + projektą labai intriguojančiu pavadinimu: "Slieko projektas. Viena žemė, vienas pasaulis. Tvarumo ugdymo pokyčiai ikimokykliniame amžiuje".

Sveikatiada


Ilgakiemio mokyklos-darželis prisijungia prie Sveikatiados projekto.

Misija

Mokykla-darželis vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, orientuodamasi į kiekvieno vaiko individualumo, kūrybiškumo, sumanumo, pilietiškumo ir mokėjimo mokytis visą gyvenimą ugdymą, ruošiant gyvenimo sėkmei ir iššūkiams.
Ilgakiemio mokykla – darželis

Nuotolinis ugdymas tėveliams ir jų vaikeliams išlaisvino kūrybines galias!

Pirmoji savaitė po šv. Velykų Ilgakiemio mokyklos-darželio 3 grupėje buvo labai nuotaikinga ir darbinga! Savaitės tema "Pavasario pranašai" buvo įdomi ir informatyvi.

Visi domėjosi grįžtančiais paukščiais, juos aptarė žiūrėdami filmuotą medžiagą, vartydami turimas knygeles namuose, išmoko kai kurių paukščių pavadinimus, mokėsi jų balsų pamėgdžiojimų, dainavo apie paukščius dainas, lipdė, aplikavo, piešė paukštelius ir atliko labai gerą, naudingą ir reikalingą užduotį - gamino inkilėlius paukšteliams.

Visi mielai sutiko pasidalinti savo pagamintų inkilėlių fotografijomis.

Mokytoja metodininkė Asta Sinkevičienė

Mokytoja Dovilė Kubiliūtė