Slieko projektas

Ilgakiemio mokyklos-darželio bendruomenė laimėjo tarptautinį ERASMUS + projektą labai intriguojančiu pavadinimu: "Slieko projektas. Viena žemė, vienas pasaulis. Tvarumo ugdymo pokyčiai ikimokykliniame amžiuje".

Sveikatiada


Ilgakiemio mokyklos-darželis prisijungia prie Sveikatiados projekto.

Misija

Mokykla-darželis vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, orientuodamasi į kiekvieno vaiko individualumo, kūrybiškumo, sumanumo, pilietiškumo ir mokėjimo mokytis visą gyvenimą ugdymą, ruošiant gyvenimo sėkmei ir iššūkiams.
Ilgakiemio mokykla – darželis

Pasakų nauda mūsų vaikams

  • Pasakos, skaitomos prieš miegą, padeda užmigti. Suteikia vaikui saugumą, nes tuo metu, kai jam skaitoma pasaka, jis guli šiltai ir jaukiai, šalia tėvų, todėl jaučiasi saugus ir laimingas. Taip pat stiprina tėvų ir vaikų ryšį bei suteikia gerų emocijų ir išgyvenimų, nes kas gali būti geriau, kaip šalia artimas žmogus, jo balsas, jo artumas.
  • Tokiu būdu kuriama tradicija - iš kartos - į kartą. Nes jūsų vaikas, sekdamas pavyzdžiu, seks pasakas savo vaikams.
  • Pasakos lavina šnekamąją kalbą, pasakojimo įgūdžius, loginį mąstymą, turtina žodyną ir moko mylėti knygą.
  • Pasakos praplečia sampratą apie pasaulį, patenkina vaikų smalsumą ir žingeidumą, bei padeda suprasti kitus ir juos supantį pasaulį. 
  • Terapijoje naudojamos pasakos padeda koreguoti, formuoti vaiko elgesį. Pasakos ugdo intelektą. Vaikai, kuriems skaitomos pasakos, būna protingesni, geriau įsimena. Einšteinas yra pasakęs, kad "Jei norite, kad vaikai būtų protingi, skaitykite jiems daug pasakų, o jei norite, kad vaikai būtų labai protingi, skaitykite jiems labai daug pasakų".
  • Pasakos skatina fantaziją ir kūrybiškumą, lavina vaiko vaizduotę, nukeldamos jį į kitas šalis, kitus pasaulius, kitokias kultūras, suteikdamos galimybę susitikti su mitiniais personažais. Vaikams patinka žiūrėti filmukus, kur jie mato judančius personažus, tačiau filmukai vaizduotės, fantazijos nelavina.
  • Visos pasakos baigiasi gėrio prieš blogį pergale, kas įkvepia tikėtis geriausio, būti optimistu, mokydamos nepasiduoti, kovoti, tikėti, siekti tikslo, užjausti, padėti.
  • Paprastai vaikams sunku reikšti savo jausmus, o per pasakas jie išmoksta jausmus atpažinti, įvardinti, suprasti.
  • Žinoma, labai svarbu tinkamai parinkti pasakas. Pasaka turi būti vaikui suprantama, atitinkanti jo amžių, jo suvokimo lygį.