Slieko projektas

Ilgakiemio mokyklos-darželio bendruomenė laimėjo tarptautinį ERASMUS + projektą labai intriguojančiu pavadinimu: "Slieko projektas. Viena žemė, vienas pasaulis. Tvarumo ugdymo pokyčiai ikimokykliniame amžiuje".

Sveikatiada


Ilgakiemio mokyklos-darželis prisijungia prie Sveikatiados projekto.

Misija

Mokykla-darželis vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, orientuodamasi į kiekvieno vaiko individualumo, kūrybiškumo, sumanumo, pilietiškumo ir mokėjimo mokytis visą gyvenimą ugdymą, ruošiant gyvenimo sėkmei ir iššūkiams.
Ilgakiemio mokykla – darželis

Rekomendacijos tėvams nuotolinio mokymo(si) laikotarpiu

Nuotolinis mokymasis - tai nuoseklus savarankiškas ar grupinis mokymas(is), kai mokinius ir mokytoją skiria atstumas, o bendravimas ir mokymosi medžiagos pateikimas vyksta informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis (IKT).

Pagal mokymosi laiką nuotolinis mokymas(is) skirstomas į tris rūšis. 

Nuotolinis mokymasis, kuris vyksta fiksuotu laiku, naudojant vaizdo ar garso konferencijų būdą, vadinamas sinchroniniu.

Asinchroninis nuotolinis mokymasis vyksta bet kur ir bet kuriuo metu, bendraujama naudojantis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis ar paprastu paštu.

Mišrusis mokymas - jo metu derinami abu metodai.

Kauno r. Ilgakiemio mokykloje-darželyje vyks mišrusis nuotolinis mokymasis.

 

1. Nuotolinis mokymas(is) susideda iš savarankiškų užduočių, savarankiško darbo, vaizdo pamokų, individualių ir grupinių konsultacijų. Vaizdo pamokos - tai naujos medžiagos pateikimas, aiškinimas, mokinių grįžtamasis ryšys, jo vertinimas virtualioje aplinkoje.

2. Kartu su savo vaiku įdėmiai išstudijuokite nuotolinio mokymo tiesioginių prisijungimų (sinchroninio mokymosi) tvarkaraštį. Mūsų mokykloje-darželyje pagrindinė vaizdo pamokų organizavimo priemonė yra ZOOM. 

3. Kitos užduotys bus pateiktos ir bendravimas su mokytoju (asinchroninis mokymasis) vyks per el. dienyną EDUKA ir kitais, su mokytoju sutartais būdais.

4. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas:

   4.1. IU ir PU tėveliai su vaikais atlikite dienos užduotis, kurias Jums pateiks mokytoja Facebook grupėje.

   4.2. Atliktų darbelių, bendrų veiklų su vaikais nuotraukas, mokytojų nurodyta forma, siųskite elektroniniu paštu arba Messenger programa (foto, video medžiaga).

   4.3. Individualių pokalbių metu ir susitinkant konferencijose per ZOOM platformą aptarsite vaikučių pasiekimus, gausite individualias užduotis.

5. Pradinis ugdymas:

   5.1. Drauge su vaiku pasiruoškite tinkamą mokymuisi aplinką, kuri kuo mažiau blaškytų dėmesį ir nevargintų.

   5.2. Vaizdo pamokos metu reikėtų visiems šeimos nariams gerbti pamokos laiką bei stengtis netrukdyti, nevaikščioti, neatitraukti vaiko dėmesio ir pan.

   5.3. Dienotvarkė - labai svarbus veiksnys sėkmingam mokymuisi. Padėkite vaikui aiškiai susidėlioti dienotvarkę. Pirmoje dienos pusėje mokomės. Vakaras skirtas pramogoms ir poilsiui.

   5.4. Kas 20-30 min (priklausomai nuo vaiko amžiaus) atitraukite vaiką nuo ekrano ir darykite pertraukėles. Fizinis atsitraukimas yra būtinas protinei veiklai.

   5.5. Priminkite vaikams apie virtualios erdvės kultūrą, paaiškinkite, kad bendraudami virtualioje erdvėje turi būti mandagūs, demonstruoti pagarbą sau ir kitiems. Be mokytojo sutikimo pamokos negalima įrašinėti, platinti, nes tai - mokytojo autorinis kūrinys.

6. Pasikalbėkite su vaikais apie teisines virtualių patyčių bei duomenų apsaugos pažeidimų pasekmes. 

7. Naudodamiesi nauja sistema, pirmomis dienomis visi patiriame stresą, todėl būkime vieni kitiems pozityvūs, geranoriški, tolerantiški ir supratingi - tai yra labai svarbu geram startui.

Kauno r. Ilgakiemio mokyklos-darželio administracija