Slieko projektas

Ilgakiemio mokyklos-darželio bendruomenė laimėjo tarptautinį ERASMUS + projektą labai intriguojančiu pavadinimu: "Slieko projektas. Viena žemė, vienas pasaulis. Tvarumo ugdymo pokyčiai ikimokykliniame amžiuje".

Sveikatiada


Ilgakiemio mokyklos-darželis prisijungia prie Sveikatiados projekto.

Misija

Mokykla-darželis vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, orientuodamasi į kiekvieno vaiko individualumo, kūrybiškumo, sumanumo, pilietiškumo ir mokėjimo mokytis visą gyvenimą ugdymą, ruošiant gyvenimo sėkmei ir iššūkiams.
Ilgakiemio mokykla – darželis

  

 

Slieko projektas

Ilgakiemio mokyklos-darželio bendruomenė laimėjo tarptautinį ERASMUS + projektą labai intriguojančiu pavadinimu: "Slieko projektas. Viena žemė, vienas pasaulis. Tvarumo ugdymo pokyčiai ikimokykliniame amžiuje".

THE EARTH-WORM-M PROJECT One EARTH, One WORLD, the Metamorphosis of sustainability education in the early childhood education and care. 

Tai dviejų metų trukmės projektas, skirtas išplėsti ankstyvojo ugdymo pedagogų žinias ir įgūdžius keturiose šalyse partnerėse: Islandijoje, Ispanijoje, Rumunijoje ir Lietuvoje, organizuojant teorinius ir praktinius mokymo ir mokymosi renginius. 

Projekto komandos narės Aušra Gužauskienė ir Asta Sinkevičienė rugsėjo 22 dieną vyko 4 dienom į Liuksemburgą, pirmą susitikimą su šalimis partnerėmis. Per tris intensyvaus darbo dienas keturių šalių pedagogės pristatė savo mokyklas, vizitų Islandijoje, Ispanijoje, Rumunijoje, Lietuvoje (pastarasis vyks 2019 m. gegužės mėnesį) gaires. Aptarė veiklos prioritetus, logotipo projektą ir internetinio puspalio turinį. Dalyvavo susitikime su ECOLE FONDAMENTAL BELAIR pradinės mokyklos direktore Liuksemburge.

Aušra ir Asta į Lietuvą parsivežė daug puikių idėjų, žinių, bei motyvacijos, kad galėtų skleisti idėjas apie tvarumo ugdymą pedagogams, vaikams, jų tėvams, bendruomenei. 

Projekto komandos narė Asta Sinkevičienė