STEAM

Kuriame Lietuvos ateitį

Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas

Misija

Mokykla-darželis vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, orientuodamasi į kiekvieno vaiko individualumo, kūrybiškumo, sumanumo, pilietiškumo ir mokėjimo mokytis visą gyvenimą ugdymą, ruošiant gyvenimo sėkmei ir iššūkiams.
Ilgakiemio mokykla – darželis

  

 

Viktorina - koncertas "Mūsų vardas - Lietuva"

 Kovo 9 dieną, minėdami artėjančią Lietuvos Nepriklausomybės dieną, Ilgakiemio laisvalaikio salėje susirinko Ilgakiemio mokyklos-darželio bendruomenės nariai, kurie dalyvavo viktorinoje - koncerte "Mūsų vardas - Lietuva". 

Koncerte skambėjo gražiausios dainos Lietuvai, buvo šokami liaudies šokiai, o viktorinos klausimai privertė gerai pagalvoti randant teisingus atsakymus. 

Dėkojame visiems, atvykusiems į šią šventę. Vertinkime, džiaukimės ir saugokime savo laisvę. Išlikime stiprūs ir vieningi.

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja Rima Budreckienė

2022 kovas