STEAM

Kuriame Lietuvos ateitį

Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas

Misija

Mokykla-darželis vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, orientuodamasi į kiekvieno vaiko individualumo, kūrybiškumo, sumanumo, pilietiškumo ir mokėjimo mokytis visą gyvenimą ugdymą, ruošiant gyvenimo sėkmei ir iššūkiams.
Ilgakiemio mokykla – darželis

  

 

STEAM veiklos

STEAM veikla "Lego skaičiai"

Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, svarbu vaikams sudaryti sąlygas kurti, atrasti, tyrinėti, susipažinti su aplinka, patirti pažinimo džiaugsmą, perprasti naujus dalykus. Pažinti aplinkos daiktus, reiškinius, patirti pažinimo džiaugsmą ir savo atradimais dalytis su kitais - visam tam galime pritaikyti ugdymo įstaigos erdves, žaidimus ir inventorių, kaip šiuo atveju pritaikėme lego konstruktorius.

Read more: STEAM veikla "Lego skaičiai"

STEAM veikla "Spalvoti debesys"

Eksperimentas skatina vaikus stebėti, tyrinėti aplinką, eksperimentuoti su spalvomis, patirti proceso ir kūrybos džiaugsmą. Putos - debesys, o mėlyna spalva - lietaus lašai.

Veiklos metu vaikai stebėjo, kaip vandenyje pasiskirsto spalva, kaip ji pasikeičia ir tampa šviesesnė. O įlašinus skirtingų spalvų dažų, galima stebėti, kaip jos pasiskirsto ir maišosi. Veiklos metu vaikai diskutavo, kodėl putos neskęsta, o spalva nusėda į dugną.

Nusprendėme, kad putos yra lengvesnės, todėl jos paviršiuje, o spalvoti dažai - sunkūs, todėl jie nusėda į dugną.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Dovilė Kubiliūtė

2022 m. balandis

Read more: STEAM veikla "Spalvoti debesys"