STEAM

Kuriame Lietuvos ateitį

Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas

Misija

Mokykla-darželis vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, orientuodamasi į kiekvieno vaiko individualumo, kūrybiškumo, sumanumo, pilietiškumo ir mokėjimo mokytis visą gyvenimą ugdymą, ruošiant gyvenimo sėkmei ir iššūkiams.
Ilgakiemio mokykla – darželis

  

 

STEAM "Miškas ir ūkis"

Tyrinėdami gamtines medžiagas vaikai įgyja daug naujų potyrių.

Veiklos metu vaikai kūrė dvi erdves, miško ir ūkio, iš gamtinių medžiagų, gyvūnų figūrėlių. Ugdytiniai patys rinkosi medžiagas ir priemones, aiškino, kodėl pasirinko. Vaikai gebėjo atskirti ir pavadinti gyvūnus, kur gyvena.

Veikla skatino kūrybiškumą, lavino aplinkos pažinimo įgūdžius, tyrinėjimo.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jelena Verbylienė

2022 m. kovas