STEAM

Kuriame Lietuvos ateitį

Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas

Misija

Mokykla-darželis vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, orientuodamasi į kiekvieno vaiko individualumo, kūrybiškumo, sumanumo, pilietiškumo ir mokėjimo mokytis visą gyvenimą ugdymą, ruošiant gyvenimo sėkmei ir iššūkiams.
Ilgakiemio mokykla – darželis

  

 

STEAM "Kuriame šukuosenas iš gamtinės medžiagos"

Įvairių tipų erdvės gali būti svarbios, siekiant pažinti ir tyrinėti, pateikiant tam tikras užduotis gamtoje. Taip pat jos gali tapti kontekstu, siekiant kitų tikslų (atsipalaiduoti ar susikaupti, patirti džiaugsmą, skatinti bendrauti ir bendradarbiauti ar dirbti grupėmis).

Gamtoje vaikai stebėjo įvairius pievoje augančius augalus, gėles, jas tyrinėjo, lygino, rūšiavo, matavo, dalinosi įspūdžiais ir pastebėjimais. Nuskintomis gėlėmis ir augalais, laisvai, spontaniškai improvizavo, drąsiai eksperimentavo, kūrė emociukams linksmas šukuosenas panaudodami gamtinę medžiagą. Būdami ir veikdami gamtoje vaikai atsipalaidavo, noriai bendravo atskleisdami savo meninius gebėjimus. Ugdė pažinimo, komunikavimo, meninę kompetencijas. 

IU mokytoja Dovilė Kubiliūtė

2022 m. gegužė