STEAM

Kuriame Lietuvos ateitį

Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas

Misija

Mokykla-darželis vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, orientuodamasi į kiekvieno vaiko individualumo, kūrybiškumo, sumanumo, pilietiškumo ir mokėjimo mokytis visą gyvenimą ugdymą, ruošiant gyvenimo sėkmei ir iššūkiams.
Ilgakiemio mokykla – darželis

  

 

STEAM veikla "Lego skaičiai"

Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, svarbu vaikams sudaryti sąlygas kurti, atrasti, tyrinėti, susipažinti su aplinka, patirti pažinimo džiaugsmą, perprasti naujus dalykus. Pažinti aplinkos daiktus, reiškinius, patirti pažinimo džiaugsmą ir savo atradimais dalytis su kitais - visam tam galime pritaikyti ugdymo įstaigos erdves, žaidimus ir inventorių, kaip šiuo atveju pritaikėme lego konstruktorius.

Ugdomosios veiklos metu vaikai lavino skaičiavimo - matavimo įgūdžius, rankos - akies koordinaciją, susikaupimą ir koncentraciją, kruopštumą, logiką, vaizduotę, smulkiosios motorikos ir inžinerinius gebėjimus.

Veikla teikė  pažinimo džiaugsmą, ugdytiniai veiklą prašė kartoti. 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Dovilė Kubiliūtė

2022 m. balandis