Slieko projektas

Ilgakiemio mokyklos-darželio bendruomenė laimėjo tarptautinį ERASMUS + projektą labai intriguojančiu pavadinimu: "Slieko projektas. Viena žemė, vienas pasaulis. Tvarumo ugdymo pokyčiai ikimokykliniame amžiuje".

Sveikatiada


Ilgakiemio mokyklos-darželis prisijungia prie Sveikatiados projekto.

Misija

Mokykla-darželis vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, orientuodamasi į kiekvieno vaiko individualumo, kūrybiškumo, sumanumo, pilietiškumo ir mokėjimo mokytis visą gyvenimą ugdymą, ruošiant gyvenimo sėkmei ir iššūkiams.
Ilgakiemio mokykla – darželis

  

 

STEAM integruota pamoka 1-oje klasėje

Gegužės 7-oji -  Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Svarbi diena visiems rašantiems bei skaitantiems lietuviškai.

Klasėje išsiaiškinę šios dienos svarbą, visi nusprendėme, kad apie tai reikia priminti savo namiškiams. Tad parašėme trumpus priminimo laiškelius. Tęsdami pasaulio pažinimo pamokų temų ciklą "Senieji amatai", patys pasigaminome vokus iš popieriaus, senoviniu būdu juos antspaudavome.

Pirmiausia pagal instrukciją origamio būdu išlankstėme vokus, į slaptą kišenėlę įdėjome dailyraščiu parašytą raštelį, o tada įdomioji dalis. Kaip užklijuoti voką be klijų? Tam prireikė žvakės, degtukų ir antspaudo. Su mokytojos pagalba užlašinome šilto vaško ir spaudėme antspaudą. Kai kurie vaikai ir patys drįso vašką lašinti. Įsitikinome - vokui pagaminti ir saugiai įdėti laiškelį, visai neprireikė klijų. 

Pamoka buvo įdomi, mokiniams formavosi gamtosauginė nuostata apie tvarumą, nes jie susipažino su tų laikų vokų gaminimo tvariu procesu, jiems tai buvo naudinga ir šiek tiek paslaptinga. 

1-os klasės mokytoja Rasa Gelažauskienė

2021 gegužė