Slieko projektas

Ilgakiemio mokyklos-darželio bendruomenė laimėjo tarptautinį ERASMUS + projektą labai intriguojančiu pavadinimu: "Slieko projektas. Viena žemė, vienas pasaulis. Tvarumo ugdymo pokyčiai ikimokykliniame amžiuje".

Sveikatiada


Ilgakiemio mokyklos-darželis prisijungia prie Sveikatiados projekto.

Misija

Mokykla-darželis vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, orientuodamasi į kiekvieno vaiko individualumo, kūrybiškumo, sumanumo, pilietiškumo ir mokėjimo mokytis visą gyvenimą ugdymą, ruošiant gyvenimo sėkmei ir iššūkiams.
Ilgakiemio mokykla – darželis

  

 

Erasmus+ "Slieko projektas"

Kelionė į Islandiją

Įgyvendinant tarptautinį ERASMUS+ projektą "Slieko projektas. Viena Žemė, vienas pasaulis. Tvarumo ugdymo pokyčiai ikimokykliniame amžiuje" Kauno r. Ilgakiemio mokyklos-darželio pedagogės Virginija Zorskienė, Jolanta Linartaitė, Reda Surdokienė ir direktorė Aušra Gužauskienė spalio 22 d. vyko į Islandiją. Tai pirma kelionė pagal projektą su pedagogų grupe. Į Islandiją atvyko ir šalių partnerių , Rumunijos ir Ispanijos, komandos.

Read more: Kelionė į Islandiją