STEAM

Kuriame Lietuvos ateitį

Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas

Misija

Mokykla-darželis vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, orientuodamasi į kiekvieno vaiko individualumo, kūrybiškumo, sumanumo, pilietiškumo ir mokėjimo mokytis visą gyvenimą ugdymą, ruošiant gyvenimo sėkmei ir iššūkiams.
Ilgakiemio mokykla – darželis

  

 

Kaip smagu turėti daug draugų!

Šių metų spalio 14 dieną Kauno r. Ilgakiemio mokyklos-darželio priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai ir antros klasės mokiniai buvo pakviesti į susitikimą su Rumunijos vaikais per ZOOM platformą. Susitikimą organizavo mūsų mokyklos anglų kalbos mokytoja Reda Markauskienė ir mokytoja Nicoletta Gabriela Hustiuc iš Rumunijos, kurių draugystė tęsiasi nuo tarptautinio ERASMUS+ projekto "Slieko projektas. Viena žemė, vienas pasaulis. Tvarumo ugdymo pokyčiai ikimokykliniame amžiuje", kuris buvo vykdomas 2017-2019 metais. 

PU grupės mokytoja metodininkė Asta Sinkevičienė su savo ugdytiniais gamino Rumunijos vėliavas, ieškojo šios šalies žemėlapyje, domėjosi jų kalba, dainomis. Meninio ugdymo mokytoja Jūratė Balsienė priminė lietuvių liaudies žaidimą "Upytėlė teka", kurį vaikai mielai šoko draugams iš Rumunijos.

Vaikai laukė susitikimo, nes nuvykti į kitą šalį neįmanoma, o pabendrauti kompiuterio pagalba - nauja patirtis. Vaikai mokėsi sveikintis anglų kalba, kartu šoko, sportavo. Toks nuotolinis bendravimas su bendraamžiais paliko puikų įspūdį ir suteikė daug teigiamų emocijų.

Mokytoja metodininkė Asta Sinkevičienė

2021 m. spalis