Slieko projektas

Ilgakiemio mokyklos-darželio bendruomenė laimėjo tarptautinį ERASMUS + projektą labai intriguojančiu pavadinimu: "Slieko projektas. Viena žemė, vienas pasaulis. Tvarumo ugdymo pokyčiai ikimokykliniame amžiuje".

Sveikatiada


Ilgakiemio mokyklos-darželis prisijungia prie Sveikatiados projekto.

Misija

Mokykla-darželis vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, orientuodamasi į kiekvieno vaiko individualumo, kūrybiškumo, sumanumo, pilietiškumo ir mokėjimo mokytis visą gyvenimą ugdymą, ruošiant gyvenimo sėkmei ir iššūkiams.
Ilgakiemio mokykla – darželis

  

 

"Slieko" projektas finišuoja

Gegužės 26-30 dienomis Kauno r. Ilgakiemio mokykloje-darželyje įvyko ERASMUS+ KA219 - bendrojo ugdymo strateginės partnerystės projekto "Slieko projektas. Viena Žemė, vienas Pasaulis. Tvarumo ugdymo pokyčiai ikimokykliniame amžiuje" baigiamieji renginiai. 

Į Lietuvą atvyko projekto partneriai iš Rumunijos ir Islandijos. Kolegos iš užsienio šalių stebėjo atviras veiklas su ikimokyklinio ugdymo vaikais Kauno r. Ilgakiemio mokykloje-darželyje, aplankė Kauno r. Garliavos vaikų lopšelį-darželį "Eglutė", susipažino su Kauno r. saugomomis vietomis: Kadagių slėniu, Dubravos pelke, Raudondvario dvaro ansambliu.

Svarbiausias Erasmus+ projekto renginys buvo tarptautinė konferencija "Gerosios praktikos ir inovacijos ugdant socialinį, kultūrinį, ekologinį ir ekonominį tvarumą ikimokyklinėje įstaigoje". Ją organizavo Kauno r. Ilgakiemio mokyklos-darželio darbo grupė ir Kauno r. Švietimo centras. 

2019-05-31