Slieko projektas

Ilgakiemio mokyklos-darželio bendruomenė laimėjo tarptautinį ERASMUS + projektą labai intriguojančiu pavadinimu: "Slieko projektas. Viena žemė, vienas pasaulis. Tvarumo ugdymo pokyčiai ikimokykliniame amžiuje".

Sveikatiada


Ilgakiemio mokyklos-darželis prisijungia prie Sveikatiados projekto.

Misija

Mokykla-darželis vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, orientuodamasi į kiekvieno vaiko individualumo, kūrybiškumo, sumanumo, pilietiškumo ir mokėjimo mokytis visą gyvenimą ugdymą, ruošiant gyvenimo sėkmei ir iššūkiams.
Ilgakiemio mokykla – darželis

  

 

Sliekas tęsia kelionę Rumunijoje

Vos tik prašurmuliavo Ilgakiemio mokyklos 100-mečio šventė, keturios mokyklos-darželio pedagogės kartu su direktore Aušra išvyko į stažuotę. Šį kartą ERASMUS+projektas mus pasitiko Rumunijoje. 

Šiltas priėmimas, intensyvi, puikiai organizuota dienotvarkė leido gerai jaustis visas penkias stažuotės dienas. Bendradarbiaudamos su partnerėmis iš Rumunijos ir Islandijos, tobulinome savo profesines kompetencijas. Na, o puikus rudens oras leido dar ir pažinti nuostabiai gražią kalnuotąją Rumuniją.     

Mokytoja metodininkė Rasa Gelažauskienė

2018 spalis