Slieko projektas

Ilgakiemio mokyklos-darželio bendruomenė laimėjo tarptautinį ERASMUS + projektą labai intriguojančiu pavadinimu: "Slieko projektas. Viena žemė, vienas pasaulis. Tvarumo ugdymo pokyčiai ikimokykliniame amžiuje".

Sveikatiada


Ilgakiemio mokyklos-darželis prisijungia prie Sveikatiados projekto.

Misija

Mokykla-darželis vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, orientuodamasi į kiekvieno vaiko individualumo, kūrybiškumo, sumanumo, pilietiškumo ir mokėjimo mokytis visą gyvenimą ugdymą, ruošiant gyvenimo sėkmei ir iššūkiams.
Ilgakiemio mokykla – darželis

  

 

Kelionė į Islandiją

Įgyvendinant tarptautinį ERASMUS+ projektą "Slieko projektas. Viena Žemė, vienas pasaulis. Tvarumo ugdymo pokyčiai ikimokykliniame amžiuje" Kauno r. Ilgakiemio mokyklos-darželio pedagogės Virginija Zorskienė, Jolanta Linartaitė, Reda Surdokienė ir direktorė Aušra Gužauskienė spalio 22 d. vyko į Islandiją. Tai pirma kelionė pagal projektą su pedagogų grupe. Į Islandiją atvyko ir šalių partnerių , Rumunijos ir Ispanijos, komandos.

Vykdant projekto programą Islandijos pedagogės paruošė teorinę dalį apie socialinio, ekonominio, kultūrinio tvarumo dėsnius. Paskaitas skaitė Islandijos universiteto dėstytojos Dr. Auður Palsdottir ir Dr. Kristin Norðahl. Dr. Auður Palsdottir pristatė tvarumo dėsnio taikymo būtinybę ikimokykliniame ir pradiniame ugdyme. Tada, kai vaikai labai domisi, kai jie kuriasi sau naujas taisykles ir lavina gebėjimus. Daktarė pabrėžė, kad labai svarbu į visas veiklas įtraukti vaikų tėvus (globėjus), nes vaikui labai svarbu, kad tie patys reikalavimai ir susitarimai būtų namuose ir švietimo įstaigoje. Dr. Kristin Norðahl vedė diskusiją apie įvairius metodus, kurie padeda spręsti vaikams iškilusias problemas ir metodus, kurie kelia problemas. Taip vaikai pradeda ieškoti problemos sprendimo būdų. Skatino vaikuose lavinti probleminį ir kritinį mąstymą.

Projekto koordinatorė islandė Maricris Castillo De Luna į tvarumo principų taikymo naudą pažiūrėjo globaliai. Vertinant socialinį tvarumą įvardijo, pabrėžė žmonių , tautų ir rasių lygybę. Tvarių ryšių kūrimą tarp emigrantų ir vietos gyventojų. Kalbėdama apie ekologinį tvarumo dėsnį akcentavo šiukšlių rūšiavimą, gamtos išteklių tausojimą. Ekonominį tvarumą įvertino kaip poreikį mažinti vartojiškumą, gebėjimą ilgiau naudoti daiktus arba juos pritaikyti ir panaudoti kitur, patiems užsiauginti daržoves, prieskonius. Maricris ir visų mūsų, dalyvaujančių projekte, nuomone, socialinio, kultūrinio, ekonominio ir ekologinio tvarumo dėsnius/principus būtina diegti, ugdyti jau ikimokykliniame amžiuje.

Projektinės veiklos Islandijoje vyko septynias dienas. Aplankėme tris ikimokyklinio ugdymo įstaigas, susipažinome su ikimokyklinio ugdymo Islandijoje sistema. Pamatėme Solheimar kaimą, kuris įkurtas 1930 metais ir kaimo gyvenimas organizuojamas vadovaujantis tvarumo dėsniais. Kaime gyvena 100 žmonių. Jie patys užsiaugina daržoves, paukščius ir gyvulius. Perdirba antrines žaliavas ir produkciją parduoda. Į visas veiklas integruoti neįgalūs žmonės, kurie kuria įvairius gaminius: žvakes, kilimėlius, keramikos gaminius.

Turėdamos laisvo laiko, Ilgakiemio mokyklos-darželio pedagogės susipažino su Islandijos sostine Reikjaviku, aplankė 4 krioklius, geizerių parką, matė ir šiaurės pašvaistę.