Slieko projektas

Ilgakiemio mokyklos-darželio bendruomenė laimėjo tarptautinį ERASMUS + projektą labai intriguojančiu pavadinimu: "Slieko projektas. Viena žemė, vienas pasaulis. Tvarumo ugdymo pokyčiai ikimokykliniame amžiuje".

Sveikatiada


Ilgakiemio mokyklos-darželis prisijungia prie Sveikatiados projekto.

Misija

Mokykla-darželis vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, orientuodamasi į kiekvieno vaiko individualumo, kūrybiškumo, sumanumo, pilietiškumo ir mokėjimo mokytis visą gyvenimą ugdymą, ruošiant gyvenimo sėkmei ir iššūkiams.
Ilgakiemio mokykla – darželis

  

 

Vasaros stovykla "Draugystė veža"

2018 m. birželio 4 - 8 ir birželio 11 - 15 dienomis Ilgakiemio mokykloje-darželyje buvo įgyvendinama vaikų vasaros poilsio programa "Draugystė veža", finansuojama Kauno rajono savivaldybės administracijos. Stovykloje dalyvavo 25 pradinių klasių mokiniai. Pavyko įgyvendinti iškeltą tikslą ir uždavinius - veikla buvo turininga, aktyvi, plėtojanti vaikų pažintinius, kūrybinius, bendradarbiavimo gebėjimus.

Read more: Vasaros stovykla "Draugystė veža"

Pamokos bė kėdžių

Kauno rajono visuomenės sveikatos biuras visose Kauno rajono pradinio ugdymo įstaigose pristato iniciatyvą "Pamokos be kėdžių", kurios metu mokiniai dalį pamokos praleis ne sėdėdami ant kėdės, o ant gimnastikos kamuolio.

Read more: Pamokos bė kėdžių

Projektas "Pozityvioji komunikacija ugdymo(si) rezultatams"

Kauno rajono savivaldybė pakviesta dalyvauti LL3 projekte. Projektu "Lyderių laikas 3" siekiama sukurti kuo palankesnę terpę švietimo lyderystei nacionaliniu, savivaldos bei mokyklos lygmeniu. Tai nacionalinė iniciatyva, siekianti tobulinti ugdymo įstaigų vadybos praktiką bei besimokančiųjų mokymosi kokybę, kad mokyklų (profesinio rengimo, bendrojo ir neformaliojo ugdymo), savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo lyderiai būtų labiau pasirengę inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius savo organizacijose (vardan mokinių mokymosi pažangos). Projekto "Lyderių laikas 3" veiklos centras - savivaldybė kaip integralus švietimo tinklas, konsoliduojantis turimą potencialą kuo geresnei mokymosi kokybei pasiekti atsižvelgiant į unikalų socialinį, kultūrinį, ekonominį kiekvienos savivaldybės kontekstą.

Read more: Projektas "Pozityvioji komunikacija ugdymo(si) rezultatams"