Slieko projektas

Ilgakiemio mokyklos-darželio bendruomenė laimėjo tarptautinį ERASMUS + projektą labai intriguojančiu pavadinimu: "Slieko projektas. Viena žemė, vienas pasaulis. Tvarumo ugdymo pokyčiai ikimokykliniame amžiuje".

Sveikatiada


Ilgakiemio mokyklos-darželis prisijungia prie Sveikatiados projekto.

Misija

Mokykla-darželis vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, orientuodamasi į kiekvieno vaiko individualumo, kūrybiškumo, sumanumo, pilietiškumo ir mokėjimo mokytis visą gyvenimą ugdymą, ruošiant gyvenimo sėkmei ir iššūkiams.
Ilgakiemio mokykla – darželis

  

 

Rekomendacijos tėvams nuotolinio mokymo(si) laikotarpiu

Nuotolinis mokymasis - tai nuoseklus savarankiškas ar grupinis mokymas(is), kai mokinius ir mokytoją skiria atstumas, o bendravimas ir mokymosi medžiagos pateikimas vyksta informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis (IKT).

Pagal mokymosi laiką nuotolinis mokymas(is) skirstomas į tris rūšis. 

Nuotolinis mokymasis, kuris vyksta fiksuotu laiku, naudojant vaizdo ar garso konferencijų būdą, vadinamas sinchroniniu.

Asinchroninis nuotolinis mokymasis vyksta bet kur ir bet kuriuo metu, bendraujama naudojantis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis ar paprastu paštu.

Mišrusis mokymas - jo metu derinami abu metodai.

Kauno r. Ilgakiemio mokykloje-darželyje vyks mišrusis nuotolinis mokymasis.

Read more: Rekomendacijos tėvams nuotolinio mokymo(si) laikotarpiu

Blynų šventė 2020

Žiemos nėra ir nebuvo, lašininis miega, kanapinis darbuojasi laukuose ir daržuose, todėl pasipuošę kaukėmis dainavome, šokome, žaidėme žaidimus, galinėjomės su draugais ir skaniai valgėme blynus. 

Read more: Blynų šventė 2020