STEAM

Kuriame Lietuvos ateitį

Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas

Misija

Mokykla-darželis vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, orientuodamasi į kiekvieno vaiko individualumo, kūrybiškumo, sumanumo, pilietiškumo ir mokėjimo mokytis visą gyvenimą ugdymą, ruošiant gyvenimo sėkmei ir iššūkiams.
Ilgakiemio mokykla – darželis

  

 

Paroda "Saugokime žemę"

Labai dažnai gauname kvietimus dalyvauti įvairiose parodose, tačiau visose sudalyvauti neįmanoma...

Šį kartą sudomino Kauno r. Jonučių darželio ir Kauno r. švietimo centro organizuojama Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių veiklų nuotraukų paroda "Saugokime žemę", nes parodą bus galima apžiūrėti Kauno r. savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų skyriuje.

Mūsų įstaiga ypatingai daug dėmesio skiria ekologinio, ekonominio, socialinio tvarumo ugdymui, todėl PU grupės ugdytiniai noriai ieškojo įvairios informacijos virtualioje aplinkoje, įvairioje literatūroje, vykdė eksperimentus, atliko stebėjimus, praktinę veiklą su sėklomis, žaidė stalo žaidimą "Rūšiuok atsakingai", vykdė kūrybines veiklas ir viską vainikavo renginys Žemės dienai paminėti.

Džiugu, kad paroda "Saugokime žemę" formuoja aplinkos pažinimo ir aplinkosaugos idėjas, tačiau taip pat stiprina ir plečia bendravimą ir bendradarbiavimą su šalies ikimokyklinių įstaigų bendruomenėmis, o taip pat ir Kauno r. savivaldybės viešąja biblioteka Garliavoje.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Asta Sinkevičienė

2022 m. balandis