STEAM

Kuriame Lietuvos ateitį

Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas

Misija

Mokykla-darželis vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, orientuodamasi į kiekvieno vaiko individualumo, kūrybiškumo, sumanumo, pilietiškumo ir mokėjimo mokytis visą gyvenimą ugdymą, ruošiant gyvenimo sėkmei ir iššūkiams.
Ilgakiemio mokykla – darželis

  

 

Mitybos kultūros įpročių ugdymas

Kauno r. Ilgakiemio mokyklos-darželio ugdytiniai 2021-10-01 --2021-12-31 dalyvavo projekto "Naujo vaikų mitybos organizavimo modelio plėtra Kauno r. savivaldybės mokyklose" veiklose. 

Gruodžio mėnesį mokiniams buvo serviruojami stalai, mokinama tinkamai elgtis valgant, naudoti peilį ir šakutę, servėtėlę, kalbėti tyliai ir tik su savo stalo draugais. 

Mitybos kultūros įgūdžių ugdymui mokytojos vedė pokalbius/diskusijas, integravo į pamokas ir kitas veiklas. Veikloms naudojo stendinę medžiagą, pravedė po dvi integruotas pamokas/veiklas kiekviename sraute. 

Suplanuotos projekto veiklos pasiteisino. Vaikams patiko serviruoti stalai. Jie noriai naudojo servėtėles, mandagiai bendravo su draugais prie stalo ir stengėsi teisingai naudoti stalo įrankius. Buvo mandagūs ir gebėjo dėkoti virėjoms už skaniai paruoštą maistą, o darbuotojams už papuoštus stalus. 

Ilgakiemio mokyklos-darželio direktorė Aušra Gužauskienė

2021 gruodis