Slieko projektas

Ilgakiemio mokyklos-darželio bendruomenė laimėjo tarptautinį ERASMUS + projektą labai intriguojančiu pavadinimu: "Slieko projektas. Viena žemė, vienas pasaulis. Tvarumo ugdymo pokyčiai ikimokykliniame amžiuje".

Sveikatiada


Ilgakiemio mokyklos-darželis prisijungia prie Sveikatiados projekto.

Misija

Mokykla-darželis vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, orientuodamasi į kiekvieno vaiko individualumo, kūrybiškumo, sumanumo, pilietiškumo ir mokėjimo mokytis visą gyvenimą ugdymą, ruošiant gyvenimo sėkmei ir iššūkiams.
Ilgakiemio mokykla – darželis

  

 

Paroda "Jau saulelė vėl atkopdama budina svietą"

Mūsų mažieji darželio vaikai drauge su mokytojomis stebėjo ankstyvojo pavasario gamtos pokyčius, jos grožį, kurį perteikė piešdami laisvai pasirinktomis meninės raiškos priemonėmis.

Mokytojos Nijolė Kalasauskienė ir Marija Pučkienė su socialiniais partneriais Ilgakiemio bibliotekos vyr. bibliotekininke Vaida Raginskiene ir Garliavos viešosios bibliotekos vaikų skyriaus dailininke Dainora Minkevičiūte organizavo kūrybinių darbų parodą.

Vaikų kūrybiniai darbai bus eksponuojami Garliavos viešojoje bibliotekoje balandžio 12-26 dienomis, Ilgakiemio bibliotekoje nuo balandžio 26 d. iki gegužės 14 d. 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Ingrida Biriukienė