Slieko projektas

Ilgakiemio mokyklos-darželio bendruomenė laimėjo tarptautinį ERASMUS + projektą labai intriguojančiu pavadinimu: "Slieko projektas. Viena žemė, vienas pasaulis. Tvarumo ugdymo pokyčiai ikimokykliniame amžiuje".

Sveikatiada


Ilgakiemio mokyklos-darželis prisijungia prie Sveikatiados projekto.

Misija

Mokykla-darželis vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, orientuodamasi į kiekvieno vaiko individualumo, kūrybiškumo, sumanumo, pilietiškumo ir mokėjimo mokytis visą gyvenimą ugdymą, ruošiant gyvenimo sėkmei ir iššūkiams.
Ilgakiemio mokykla – darželis

  

 

Projektas "NEUŽMIRŠK!" Akcija "Dovanoju vėliavėlę"

Vasario 16-oji - Lietuvos valstyvės atkūrimo diena - svarbi ir įsimintina kiekvienam lietuviui šventė. Įstaigoje buvo tęsiama tradicija, mūsų mažieji gamino vėliavėles ir vykdė akciją "Dovanoju vėliavėlę" Ilgakiemio gyventojams ir įstaigos bendruomenei.

Ilgakiemio mokyklos-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo direktorės pavaduotoja I. Biriukienė

2021-02-15