Slieko projektas

Ilgakiemio mokyklos-darželio bendruomenė laimėjo tarptautinį ERASMUS + projektą labai intriguojančiu pavadinimu: "Slieko projektas. Viena žemė, vienas pasaulis. Tvarumo ugdymo pokyčiai ikimokykliniame amžiuje".

Sveikatiada


Ilgakiemio mokyklos-darželis prisijungia prie Sveikatiados projekto.

Misija

Mokykla-darželis vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, orientuodamasi į kiekvieno vaiko individualumo, kūrybiškumo, sumanumo, pilietiškumo ir mokėjimo mokytis visą gyvenimą ugdymą, ruošiant gyvenimo sėkmei ir iššūkiams.
Ilgakiemio mokykla – darželis

  

 

Paroda "Velykų margutis"

Ilgakiemio laisvalaikio salėje iki balandžio 24 d. veikia Ilgakiemio mokyklos - darželio bendruomenės organizuota kūrybinių darbų paroda „Velykų margutis”. Parodoje savo darbus eksponuoja Garliavos lopšelio-darželio „Eglutė“, lopšelio darželio „Obelėlė“, Jonučių darželio ugdytiniai, jų tėveliai ir pedagogės.

Parodos tikslas - apjungti bendruomenes bendram kūrybiniam tikslui papuošti aplinką bei puoselėti tautos tradicijas, kiaušinių dažymui naudojant liaudiškus metodus derinyje su šiuolaikiniais būdais ir priemonėmis.

Organizatoriai: Ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja A. Sinkevičienė, auklėtoja metodininkė N. Kalasauskienė ir priešmokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja D. Jankauskienė.

Kuratorė: Ilgakiemio mokyklos - darželio direktorė A. Gužauskienė.