STEAM

Kuriame Lietuvos ateitį

Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas

Misija

Mokykla-darželis vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, orientuodamasi į kiekvieno vaiko individualumo, kūrybiškumo, sumanumo, pilietiškumo ir mokėjimo mokytis visą gyvenimą ugdymą, ruošiant gyvenimo sėkmei ir iššūkiams.
Ilgakiemio mokykla – darželis

  

 

Multikultūrinis ugdymas pasitelkiant eTWINNING projektus

Mūsų kaime, kuriame yra Ilgakiemio mokykla-darželis, nėra gyventojų, kurie būtų kitų tautybių, kultūrų atstovai. Kitos šalys ir kultūros mums labiau tampa pažįstamos ir artimos projektinėje veikloje. Dar 2017-2019 metais vykdydami Erasmus+ projektą "Sliekas", mes užmezgėme labai draugiškus ir produktyvius ryšius su projekto partneriais iš Islandijos, Ispanijos ir Rumunijos. Būtent pastarosios šalies atstovė Nicolleta Hustiuc turėjo labai daug patirties vykdant eTwinning projektus, dalijosi savo žiniomis ir uždegė noru išmokti. Šiuo metu ji savo šalyje jau yra eTwinning ambasadorė, mielai konsultuoja ir prisijungia prie mūsų ar kviečia į savo inicijuojamas veiklas. Ieškodami galimybių įgyti daugiau patirties kryptingai to siekėme. Įstaigos direktorė Aušra Gužauskienė tarptautinėje projektinėje veikloje mato didžiulę pridėtinę vertę, domisi naujausia informacija ir įstaigos pedagogus skatina dalyvauti Lietuvos eTwinning ambasadorių organizuojamuose kontaktiniuose ir nuotoliniuose seminaruose (Jolitos Morkūnaitės, Danguolės Vaitmonienės ir kt). Tai buvo gera pradžia, kuri kartu su asmeniniu entuziazmu, leido pradėti nuotykius su eTwinning. 

Dalyvavimas tarptautiniuose eTwinning projektuose yra ta terpė, kurioje mūsų ugdytiniai susipažįsta ir tiesiogiai bendrauja su kitų Europos šalių vaikais, jų mokytojais įvairiose bendradarbiavimo veiklose. Jau esame dalyvavę ne viename eTwinning projekte, tačiau šiais mokslo metais, įsitraukus į tarptautinį eTwinning projektą "Kultūrinis Kaleidoskopas", tarptautinės bendradarbiavimo veiklos tapo įprastos kelių įstaigos grupių ugdytinių kasdienėje veikloje. Projekto pradžioje buvo užsiregistravusios net 22 šalys, šiuo metu aktyviai bendradarbiauja 12 šalių mokytojai (Italija, Graikija, Turkija, Serbija, Kroatija, Lietuva, Lenkija, Ispanija, Portugalija, Rumunija, Islandija). Tai gausi ir spalvinga mokytojų iš visos Europos komanda, kuri aktyviam bendravimui ir greitam dalijimuisi informacija pasitelkia socialinius tinklus Whatsapp ir Facebook. Per šiuos mokslo metus mes ir mūsų projekto partneriai dalijomės vaizdo įrašais ir nuotraukomis apie savo šalis, miestus, kaimus, kūrėme projekto logo, fotografijų stendus apie dalyvaujančias šalis, gaminome patiekalus, kalbėjome apie vaikų teises, ruošėmės ir kartu pasitikome šv. Kalėdas ir Naujuosius metus, paminėjome saugaus interneto dieną, fotografavome, filmavome, piešėme, žaidėme, šokome, sportavome. Visos šios veiklos "sugulė" elektroniniuose produktuose - elektroninė receptų knyga, interaktyvus Wordwall žaidimas apie vaikų teises, filmukas apie saugų elgesį internete, virtuali vaikų piešinių galerija, vis dar kuriama iliustruota elektroninė pasakų knyga, kurioje susitinka įvairių šalių populiarūs istoriniai ar literatūriniai herojai ir patiria daugybę nuotykių. Laukia dar kelios veiklos: šokis apsivilkus nacionaliniais drabužiais, STEAM veikla - žymių pastatų erdvinių modelių kūrimas iš įvairių antrinių žaliavų.

Tiesioginių susitikimų per Zoom metu galime išgyventi bendrumo jausmą realiuoju laiku: pasiruošiame dainas, šokius, mankštos pratimus ir visi kartu juos atliekame. Vaikų emocijos tiesiog trykšta, jie laukia susitikimų, domisi savo bendraamžiais, jų išvaizda, aplinka, kalba, jų šalimis. Mūsų įstaiga yra nedidelė, joje įskaitant ir pradinę mokyklą, šiais mokslo metais ugdosi 155 vaikai, todėl labai svarbu, kad šiame projekte dalyvauja įvairaus amžiaus vaikai: viena IU grupė (4-5 m.), PU  (6 m.) ir visos pradinio ugdymo klasės. Kiekvienos amžiaus grupės vaikai įsitraukia į projekto veiklas pagal savo gebėjimus ir galimybes, su džaiugsmu laukia tiesioginių susitikimų, be to kai kurios veiklos organizuojamos šeštadieniais, kad vaikai galėtų įsitraukti kartu su tėveliais. Tokiuose susitikimuose paprastai kviečiamas svečias, kuris pasidalina savo įdomia patirtimi. Jau dalyvavome šešėlių teatro edukacijoje kartu su aktoriumi iš Turkijos, sportavome su vaikų jogos trenere, šokome zumbą. Projektas tampa savas ir pažįstamas visai įstaigos bendruomenei, skleidžiamos multikultūriškumo idėjos, supratimas apie kitų šalių kultūras ir gyvenimo būdą, o dalyviai vis labiau ir labiau susidraugauja.

Reikia paminėti, kad dalyvavimas eTwinning projektuose ne iš karto buvo labai sėkmingas ir sklandus. Pagrindinės abejonės kilo dėl pedagogų patirties tokioje veikloje stokos ar neturėjimo iš viso. Jei nacionaliniuose projektuose pakanka gimtosios kalbos, tai tarptautiniuose reikia užsienio kalbos, kuri mūsų atveju yra anglų. Dalyvaujantiems mokytojams tenka atnaujinti kalbos žinias, pasitelkti vertimo svetaines - tai yra ieškoti būdų susikalbėti, keistis informacija, o tai yra tiesus kelias į savo pedagoginių kalbinių kompetencijų tobulinimą. Dar viena kompetencijų sritis, kuri labai svarbi projektuose - skaitmeninio raštingumo - čia yra daugybė progų jas tobulinti, nes bendrai veikiant dalijamasi patirtimi ir žiniomis apie patogiausias programėles, nemokamus tinklapius, padedančius kurti skaitmeninius projekto produktus.

Apibendrinant reikia dar kartą pabrėžti kaip yra svarbu, kad vaikai augtų su žinia, jog pasaulis didelis ir jame yra daugybė bendraamžių, kurie yra ir panašūs, ir skirtingi, bet tai netrukdo draugauti. Dar daugiau, tai padeda išplėsti savo pažinimo ir galimybių ribas.

Reda Markauskienė

Kauno r. Ilgakiemio mokykla-darželis

Anglų k./IU mokytoja

2022 vasaris